Zaštita osobnih podataka

Mail Boxes Etc. Hrvatska smatra da je zaštita osobnih podataka pojedinaca temeljno pravo svake osobe i želimo da se kao naš klijent osjećate sigurno i da vaše iskustvo kao klijenta MBE bude na najvišoj razini. Stoga nam je iznimno važno da su osobni podaci klijenta adekvatno zaštićeni i tome pridajemo veliku važnost.

Prilikom obrade osobnih podataka, MBE osigurava da se oni obrađuju isključivo važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka postupat će transparentno i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenta. Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u MBE, odnosno kod trećih osoba s kojima je MBE u poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Mail Boxes Etc. Hrvatska dužan čuvati pojedinu dokumentaciju.

Prikupljanje osobnih podataka
Kako bi Mail Boxes Etc. mogao s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.). Prilikom prikupljanja osobnih podataka MBE se vodi načelom prikupljanja minimalno potrebnog broja osobnih podataka za pojedinu svrhu.

MBE osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Količina podataka koju ćemo morati prikupiti ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu. Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoje zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge.

Obrada osobnih podataka
Svi podaci koje je MBE doznao o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci. MBE neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražil, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.

MBE u nekim slučajevima, kako bi vam osigurao što bolju i kompletniju uslugu, surađuje s partnerima. U tom smislu, MBE može imati nekoliko uloga koje je važno razumjeti kako bi imali potpunu sliku na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:

  • voditelj obrade – kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • zajednički voditelj – u situacijama kada s drugim pravnim subjektima određuje svrhu obrade, primjer takve obrade je konsolidacija kod preuzimanja pošiljki i odabira kurira te predaju pošiljke istom

Obrada osobnih podataka moguća je u svrhu ugovaranja proizvoda ili usluga, zbog zakonskih obveza te legitimnog interesa. Legitnimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unaprjeđenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda MBE-a te razvoja poslovnog procesa s klijentom.

Ako se obrada podataka ne temelji na zakonskoj, ugovornoj ili legitimnoj osnovi MBE će tražiti privolu za korištenje osobnih podataka.
Privole su dobrovoljne te ih u svakom trenutku možete povući.

Prava klijenta
Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:

  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše podatke
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka ako MBE ne raspolaže ažurnim podacima
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost trećim stranama
  • opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke
  • zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

Za vaša ostala prava i informacije oko zaštite osobnih podataka kontaktirajte nas na gdpr@mbe.hr

MBE osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Posebnim internim aktom utvrđeni su rokovi čuvanja dokumentacije koju MBE koristi u svom poslovanju. Na primjer, podatke koje smo prikupili zbog zakonske obveze provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma čuvamo 10 godina od dana prestanka poslovnog odnosa, odnosno od dana obavljanja transakcije.