Grafički dizajn i tisak

Zatraži ponudu
Pronađite najbliži MBE centar

Usluga tiska – fleksibilno i brzo – u cijeloj Hrvatskoj

Naš posvećeni tim grafičkih dizajenra i print operatera pretvoriti će vaše ideje u prekrasne tiskane materijale koristeći najnovije tehnike, strojeve i alate dostupne na tržištu. Trebate li uslugu tiska u Hrvatskoj – ne tražite dalje, pošaljite nam upit na print@mbe.hr ili kontaktirajte najbliži MBE Centar. Digitalni tisak ili offset tisak, veliki ili sasvim mali format, tisak na papir, foliju, platno, ploče ili ceradu – nema problema. Svaki od MBE centara ima određeni dio kapaciteta za tisak unutar samog prostora centra. Ukoliko su vaši zahtjevi za tiskom takvog karaktera ili obujma da ne mogu biti odrađeni lokalno, MBE Centar će vaš upit proslijediti u naš MBE Print Centar, gdje posjedujemo daleko više uređaja za print svih formata, velikih kapaciteta ili ispisa na različite materijale. Vaš zahtjev za tiskom bit će odrađen u najkraćem roku te će finalni proizvod biti upućen ili direktno vama ili na adresu lokalnog MBE Centra, koji će organizirati dostavu ili vas pozvati na prikup.

lspis fotografija

Digitalni tisak

Offset tisak

Posebne usluge

Ispis velikih formata

MBE Print Centar je svojevrsni one-stop-shop print shop u kojem posjedujemo različite printere te možemo obraditi daleko veći broj i daleko kompleksnije zahtjeve za ispisom. U MBE Print Centru rade naši najbolji print operateri koji su posebno obučeni kako bi izvukli maksimum iz opreme koju posjedujemo i pružili vam vrhunsku uslugu tiska. Naši Konica Minolta produkcijski printeri sa različitim finišerima izraditi će vaše kataloge, postere ili letke. Naši Mimaki UV roll to roll printeri osigurati će pouzdan i trajan ispis velikih formata – bilo da se radi o roll up bannerima (popularnim pingvinima), naljepnicama za vaše izloge ili velikim posterima. Sve možemo dodatno obraditi, po vašim idejama i željama, bilo da se radi o nekim posebnim tehnikama ili jednostavnom laminiranju. U MBE Print Centru otisnuti ćemo sve što poželite i na sve tvrde podloge – izrezati na mjere i poslati na vašu adresu. Sve što trebate je poslati upit na print@mbe.hr ili se javiti u najbliži MBE Centar.

MBE Print Centar


Usluge tiska koje pruža MBE Centar odlično se kombiniraju s ostalim MBE uslugama. MBE vam može otisnuti deklaracije, nalijepiti ih na proizvode, pakirati u originalne transportne kutije ili izraditi nove s vašim podacima i logom i sve poslati vašem kupcu. Zašto imati posebnog dobavljača za tisak – print, posebnog dobavljača za kutije, organizirati radnike za povremeno lijepljenje deklaracija i pakiranje te dogovarati s prijevoznikom dostavu? Za sve to treba vam najmanje jedna dedicirana osoba, a često niti manji tim neće biti dovoljan. MBE sve to, i još mnogo više, može odraditi na jednom mjestu – za vas!

Grafički dizajn – brzo i kvalitetno – u MBE centrima u Hrvatskoj

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi kreiranjem ispisnih rješenja koja uključuju kombinacije slike i teksta. Vaše ideje pretvaramo u efikasna rješenja koja možete aplicirati tiskom na razne materijale. Danas grafički dizajn primjenjujemo ne samo u tisku, već i pri komunikaciji digitalnim medijem – internetom, društvenim mrežama, televiziji itd. Vizualni identitet se kreira pažljivim planiranjem te koordiniranim i profesionalnim djelovanjem pri dizajniranju određenih elemenata koje koristite u vizualnim prezentacijama vaše tvrtke, a sve usklađeno s marketinškim konceptom. MBE može za vas kreirati vizualni identitet, knjigu grafičkih standarda i primjeniti to na sve tipove medija.

Vanjsko oglašavanje – “ključ u ruke” – bez puno komplikacija

Vanjsko oglašavanje je sve popularnije. Bilo da se radi o kompletnom rješenju velikih display reklama, svjetlećih natpisnih ploča ili zahtjevnih 3D reklama s unutarnjim osvjetljenjem – od ideje, preko dizajna, izrade i montaže na lokaciju – sve to možete povjeriti MBE ekipi. Vanjsko oglašavanje bitna je odrednica kojom kupci prepoznaju i pronalaze vas i vaše usluge, stoga isto mora biti pomno planirano i vrhunski izvedeno. Pošaljite nam upit za sve vaše potrebe vanjskog oglašavanja na print@mbe.hr

Za više pitanja obratite se na

Opći uvjeti poslovanja za usluge grafičkog dizajna i tiska
1. Predmet i područje primjene Općih uvjeta  1.1. Tekst ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje se u radu trgovačkog društva MBE Adriatic d.o.o., Zagreb, Puževa 11, OIB: 64386903048, kao i svih drugih trgovačkih društava koji na području Republike Hrvatske pružaju usluge franšize MAIL BOXES ETC. temeljem sklopljenog ugovora s MBE Adriatic d.o.o. Nadalje u tekstu se sva navedena trgovačka društva zajedno nazivaju MBE. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između MBE kao davatelja usluga i naručitelja usluga grafičkog dizajna i tiska iz točke 1.2. ovih Općih uvjeta (dalje u tekstu: Naručitelj).   1.2. Predmet ovih Općih uvjeta jesu usluge tiska i usluge grafičkog dizajna (dalje u tekstu zajedno: Usluge).   1.3. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između MBE i Naručitelja kojima je predmet isporuka usluga tiska i grafičkog dizajna. U slučaju odstupanja i/ili neslaganja između određene odredbe ovih Općih uvjeta i neke posebne odredbe utvrđene između MBE i Naručitelja u pisanom obliku, prednost u primjeni će imati posebna odredba utvrđena u pisanom obliku.  2. Ugovaranje Usluga  2.1. Naručitelj Usluge može biti fizička poslovno sposobna osoba ili pravna osoba.   2.2. Naručitelj može usluge naručiti na više različitih načina, i to neposrednim dolaskom u poslovni centar MBE, telefonskim pozivom, odnosno putem e-mail komunikacije. U pravilu će MBE na naručivanje Usluge od strane Naručitelja reagirati dostavom pisane ponude u kojoj će biti specificirana Usluga, cijena, te po potrebi i dogovoru rok isporuke, rok važenja ponude i drugi elementi suradnje. Ugovorni odnos nastaje kada Naručitelj uplati iznos iz ponude i/ili kada potvrdi da prihvaća ponudu. No, ponuda nije obvezni preduvjet sklopljene suradnje, a sve iz razloga što se u određenim situacijama suradnja može dogovoriti i usmeno između zaposlenika MBE i Naručitelja, odnosno putem telefona, odnosno putem e-mail komunikacije. U svim navedenim situacijama će se na ugovorene i dogovorene elemente suradnje primjenjivati ovi Opći uvjeti.  3. Vrste Usluga  3.1. Usluga tiska može uključivati uslugu digitalnog tiska, offset tiska, tiska na papir, foliju, platno, ploču, tiska kataloga, brošura, vizitki, letaka, tiska naljepnica za izloge, velikih postera, ali i druge usluge tiska koje MBE pruža unutar svojeg poslovanja.  3.2. Usluga grafičkog dizajna odnosi se na situacije u kojima Naručitelj neposredno na sastanku s dizajnerom MBE dogovara koncept grafičkog dizajna ili se pak usluga grafičkog dizajna kreira od strane dizajnera po uputama Naručitelja sadržanima u pisanoj komunikaciji.  4. Usluga tiska  4.1. Naručitelj je dužan pravodobno dostaviti MBE predloške potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom digitalnom obliku/formatu koji određuje MBE. Način dostave materijala određuje MBE. Ako su predlošci neispravni odnosno nisu podobni za izvršenje posla, MBE će o tome obavijestiti Naručitelja i ostaviti Naručitelju vrijeme za korekciju nedostatka. Ako Naručitelj u dodijeljenom roku ne ukloni nedostatke, MBE nadalje više nije vezan ugovorenim poslom s Naručiteljem. U slučaju da MBE može ponuditi Naručitelju da se nedostatak ukloni pružanjem dodatne usluge od strane MBE, o tom dodatnom poslu će se MBE i Naručitelj posebno dogovoriti i to vezano za predmet korekcije, cijenu, rok isporuke, potvrdu korekcije od strane Naručitelja i sl. Odobrenjem finalne verzije za tisak isključena je odgovornost MBE za nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Rok isporuke produžava se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka.  4.2. MBE nije dužan ispitivati ima li Naručitelj autorska prava za predloške bilo koje vrste koje Naručitelj dostavlja MBE radi izvršenja posla, kao niti ima li Naručitelj pravo dorade, izmjene ili korištenja na bilo koji način koji je potreban za izvršenje posla ugovorenog s Naručiteljem. Zasnivanjem ugovornog odnosa između MBE i Naručitelja, Naručitelj izričito jamči da ima sva prava odnosno sva potrebna ovlaštenja za reprodukciju, tisak, doradu, izmjenu i ostale načine korištenja svih predložaka  koje dostavlja MBE za potrebe izvršenja naručenog posla.  4.3. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkih uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može također biti različita uslijed tehnoloških ograničenja, pa je stoga isključena odgovornost MBE za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na konačnom proizvodu. MBE  u svakom slučaju ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala Naručitelja i konačnog proizvoda. Odstupanja dozvoljena grafičkim normama i standardima u proizvodnji koja se odnose na vjernost reprodukcije prema originalu, vrijednost tona boje i kvalitetu materijala na kojem se tiska, ne predstavljaju nedostatke.  4.4.  Naručitelj je dužan preuzete proizvode pregledati na uobičajeni način odmah po preuzimanju, te o eventualnim nedostacima obavijestiti MBE bez odgađanja pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju. Ako se nakon preuzimanja proizvoda pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da o njemu obavijesti MBE bez odgađanja po otkrivanju takvog nedostatka, pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja. MBE ne odgovara za nedostatke isporučenog proizvoda koji se pokažu nakon isteka 8 dana od dana predaje proizvoda. Naručitelj je dužan u svakom slučaju dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prelaska rizika na Naručitelja.  4.5. U slučaju opravdane reklamacije MBE će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti proizvod bez nedostatka. Ako otklanjanje nedostataka ili isporuka proizvoda bez nedostatka više nije moguća ili se ne može izvršiti u razumnom roku ili je povezana sa znatnim troškovima, Naručitelj ima pravo na smanjenje cijene. Na temelju reklamacije Naručitelj nema pravo reklamiranja cijele isporuke po odnosnoj narudžbi odnosno uskratu plaćanja naknade za cijelu isporuku, već samo za dio cijene koji se odnosi na reklamirani dio isporuke, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora MBE na reklamaciju. 4.6. MBE nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti Naručitelju dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni, te će ih MBE uništiti najkasnije u roku 30 dana od izvršenja posla i uredne naplate istoga. Ako je pak MBE radio naknadno dogovorene korekcije isporučenih ​2   materijala jer su isti imali nedostatke, u tom slučaju će MBE postupiti na prethodno opisani način, a naročito stoga što je korekcije koje je radio dostavio Naručitelju na odobrenje pa jedan primjerak takvih korekcija ostaje Naručitelju.  5. Usluga grafičkog dizajna  5.1. Naručitelj je dužan navesti MBE na neposrednom sastanku ili tijekom usmene i/ili pisane komunikacije izvorne ideje i želje u vezi tražene usluge grafičkog dizajna. MBE će na temelju tako dostavljenih informacija Naručitelju u pravilu dostaviti ponudu sa specifikacijom potrebnih radnji, cijene usluge, roka isporuke i sl.  5.2.Naručitelj snosi svu odgovornost vezano za povredu bilo kakvih autorskih ili drugih srodnih prava do kojih može doći uslijed korištenja informacija i/ili materijala koje je potrebno koristiti i/ili uklopiti u naručenu uslugu grafičkog dizajna, a koje je dostavio Naručitelj.   5.3. MBE će Naručitelju dostaviti napravljeni grafički dizajn, radi završne kontrole i odobrenja. Naručitelj je dužan odobriti finalni isporučeni dizajn u roku koji odredbi MBE. Ako se Naručitelj u navedenom roku ne očituje, smatra se da je odobrio finalni grafički dizajn. Ako Naručitelj u navedenom roku ukaže na potrebne korekcije i/ili izmjene, MBE će pristupiti korekcijama, ali pod uvjetom da ne odstupanju bitno od prethodno dogovorenoga s Naručiteljem i pod uvjetom da je zatraženo moguće napraviti. Po ponovnoj isporuci korigiranog odnosno izmijenjenog grafičkog sadržaja, Naručitelj ima pravo odobriti navedeno u roku određenom od strane MBE, a ako očitovanje Naručitelja izostane, smatra se da je isporučeni sadržaj prihvaćen. U slučaju da Naručitelj ponovno ima primjedbe i na isporuku korigiranog odnosno izmijenjenog grafičkog sadržaja, MBE zadržava pravo dodatno naplatiti naknadne korekcije i/ili izmjene, a sve kako bi se izbjeglo odugovlačenje posla ili pak isticanje pretjeranih zahtjeva Naručitelja na koje isti nije ukazao odmah pri prvom dogovaranju posla. U slučaju isticanja naročito neosnovanih ili pretjerano otežanih zahtjeva Naručitelja, MBE ima pravo odbiti postupiti u skladu s istima, te isporučiti i naplatiti do tada napravljeni sadržaj grafičkog dizajna.   5.4. MBE će Naručitelju isporučiti koncept grafičkog dizajna radi daljnjeg slobodnog korištenja, ali tek nakon što Naručitelj u potpunosti plati okončani postupak izrade grafičkog dizajna.  6.Rokovi isporuke  6.1.Rok isporuke određuje se u ponudi i/ili e-mail korespondenciji i/ili usmenim dogovorom MBE i Naručitelja.  6.2. Rok počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je MBE zaprimio potrebne predloške za tisak i/ili konačni zahtjev Naručitelja u vezi s uslugom grafičkog dizajna. U slučaju kada je isporuka usluge uvjetovana plaćanjem pune cijene i/Ili određenog dijela cijene unaprijed, rok isporuke počinje teći od dana uplate.   6.3. Isporuka u ugovorenom roku ovisi o pravovremenom ispunjenju svih obveza od strane Naručitelja (npr. dostava korigiranih predložaka za tisak, ispunjenje drugih obveza Naručitelja tijekom pružanja usluge grafičkog dizajna i sl.). U slučaju nedostataka dostavljenih predložaka i/ili nepravovremenog ispunjenja obveze od strane Naručitelja i/ili potrebe za korekcijom usluga grafičkog dizajna, MBE ne odgovara za kašnjenje u ispunjenju svoje obveze u odnosu na ugovoreni rok isporuke, te je MBE ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke za primjereni period, a najmanje za vrijeme kašnjenja Naručitelja, odnosno vrijeme potrebno radi korekcija usluga grafičkog dizajna.  6.4. U slučaju naknadnih dodatnih zahtjeva Naručitelja, osobito zahtjeva za promjenama u izvršenju usluge, koji su MBE priopćeni nakon što su stranke već ugovorile rok isporuke, MBE je ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke, prema svojoj procjeni, za primjereno razumno vrijeme.  6.5. U slučaju nastupa nekog događaja više sile, koji onemogućuje MBE da svoju obvezu ispuni u ugovorenom roku, ili zbog kojeg se izvršenje ugovornih obveza MBE ne može s pravom očekivati, MBE će o tome obavijestiti Naručitelja. Nastupom više sile svi ugovoreni rokovi prestaju teći dok se smetnja ne ukloni ili ne prestane događaj više sile. U slučaju raskida ugovora zbog više sile, MBE ima pravo na naknadu razmjernog dijela naknade (cijene) za do tada dokazano izvršene usluge. Bilo kakva potraživanja Naručitelja na ime naknade štete u slučaju raskida ugovora zbog okolnosti više sile su isključena.  6.6. Naručitelj je dužan bez odgađanja preuzeti proizvod koji je stavljen na raspolaganje za preuzimanje u mjestu isporuke koje određuje MBA, ako nije drukčije ugovoreno. U slučaju neispunjenja ove obveze, smatra se da je isporuka izvršena na dan odašiljanja obavijesti da je proizvod spreman za preuzimanje na mjestu isporuke i od tog dana rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na Naručitelja. U slučaju kašnjenja Naručitelja s preuzimanjem, MBE ima pravo potraživati od Naručitelja naknadu troškova skladištenja i održavanja (neovisno o tome čuva li proizvod na vlastitom ili u tuđem skladištu). Ako Naručitelj ne preuzme proizvod niti u dodatnom roku po opomeni MBE, MBE je ovlašten prodati robu na bilo koji prikladan način, te od takve prodaje namiriti iznos svih troškova čuvanja, održavanja i prodaje robe, a potom i iznos do tada neplaćene cijene odnosno naknade i eventualno nastale druge štete, dok će eventualni višak koji ostane nakon toga MBE predati Naručitelju.   7. Cijena i način plaćanja  7.1. Cijene Usluga iz ponude odnosno prvotno ugovorene cijene vrijede u odnosu na prvotno dogovorene usluge.   7.2. Cijena u pravilu ne uključuje prijevoz, dostavu, pakiranje i druge troškove, osim ako u konkretnoj ponudi nije izričito navedeno drugačije. Troškovi dostave, prijevoza, otpreme, pakiranja ili drugi troškovi zaračunavaju se zasebno, ako je sa Naručiteljem ugovorena usluga dostave, prijevoza, otpreme, odnosno, ako su s Naručiteljem ugovoreni drugi troškovi i usluge, odnosno ako su isti opravdano nastali ili su utvrđeni ovim Općim uvjetima.   7.3. U slučaju naknadnih izmijenjenih zahtjeva Naručitelja koji nisu prvotno ugovoreni, MBE zadržava pravo dostave ponude za dodatne troškove.   7.4. Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje u roku određenom od strane MBE.  8. Odgovornost za štetu  8.1. Odgovornost MBE za štete uzrokovane nedostacima i/ ili pak kašnjenjem u isporuci i/ili pak bilo koje druge vrste šteta je isključena, osim u slučaju ako je šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom. U svakom slučajevima, odgovornost za štetu ograničena je do iznosa vrijednosti narudžbe iz koje taj nedostatak odnosno šteta potječu. MBE u svakom slučaju ne odgovara za štetu koja je uzrokovana nepravilnim skladištenjem, korištenjem ili transportom proizvoda od strane Naručitelja ili njegovih distributera, prijevoznika ili drugih osoba po nalogu i uputi Naručitelja.  9.Trajanje i otkaz ugovora  9.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme do izvršenja usluge.  9.2. MBE ima pravo raskinuti ugovorni odnos uvijek u slučaju povrede od strane Naručitelja. MBE ima pravo raskida bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Naručitelj uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti MBE o prestanku ugovornog odnosa, i to:   • ako Naručitelj ne dostavi/omogući MBE svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama koji onemogućavaju MBE u ispunjavanju obveza odnosno uzrokuju zakašnjenje MBE u ispunjavanju preuzetih obveza;  • ako Naručitelj kasni s podmirivanjem računa MBE; ako je protiv Naručitelja otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak,  • ako Naručitelj prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ugovornim odnosom ili ovim Općim uvjetima, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak  štete za MBE,  • ako Naručitelj protiv MBE poduzima takve radnje i aktivnosti zbog kojih MBE trpi štetu i gdje je MBE narušen poslovni ugled   9.3. MBE i Naručitelj u slučaju raskida ugovora obavijest o raskidu moraju poslati na dokaziv način.   10. Obrada osobnih podataka   10.1. MBE će u svrhu izvršenja ugovorene usluge zatražiti od Naručitelja samo one osobne podatke koji su istome prijeko potrebni u svrhu pružanja ugovorene usluge.    10.2. Za sve detalje vezano na obradu osobnih podataka Naručitelj se može obratiti MBE na kontakt podatke navede na web stranici www.mbe.hr, a na kojoj se ujedno nalaze i detaljno objašnjena Izjava o privatnosti.   11. Rješavanje sporova  11.1. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, MBE i Naručitelj će nastojati pronaći mirno rješenje.  Ako sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog materijalnog prava.  12.Završne odredbe  12.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 26.05.2021.g.  12.2. MBE zadržavao pravo naknadne izmjene Općih uvjeta. Opći uvjeti primjenjivati će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene verzije Općih uvjeta, ako Naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti MBE pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju dostave izjave o neprihvaćanju izmijenjenih Općih uvjeta na postojeći ugovorni odnos, MBE ima pravo otkazati postojeći ugovorni odnos dostavom obavijesti Naručitelju.