Pakiranje & Dostava

Saznaj više

Pronađite najbliži MBE centar

Nacionalna dostava

Dostave po Europi

Dostave po svijetu

Mikrologistika

Paletna dostava

Pakiranje

Brza dostava po cijeloj Hrvatskoj!

Trebate spakirati skupu i veliku uokvirenu sliku koju šaljete u Englesku? Nije problem – javite se! pakiranje

Imate potrebu za promo pakiranjem novog vina koje šaljete barovima i restoranima ? MBE vam može odraditi sve, od preuzimanja palete u vinariji, izrade kutije po mjeri, tiskanja promo materijala koji ide u paket, pakiranja i zaštite, kako bi vaše vino pio korisnik ,a ne okolni paketi u kombiju dostavljača. Svaku bocu pažljivo ćemo zaštiti, pakirati, opremiti promo materijalom po Vašoj želji, spremiti u kutije, adresirati i dostaviti do željenog odredišta.

Imate puno paketa koje šaljete svaki dan? Niste zadovoljni vremenom prikupa vašeg dosadašnjeg kurira ? Previše vremena vam oduzima sortiranje paketa, izrada i postava naljepnica s adresama ? Desi Vam se da i nakon što je kurir pokupio pakete iskrsne još poneki paket kojeg treba hitno poslati ? MBE je upravo idealno rješenje za takve probleme. Kontaktirajte nas na dostava@mbe.hr i zakažite sastanak s MBE prodajnim predstavnikom koji će složiti ponudu baš za Vas!

Profesionalno pakiranje bez muke

Vaš ugovor mora biti sutra ujutro u Americi? Može! Nazovite MBE centar!

Vlasnik ste uspješne WEB trgovine ali se mučite sa vođenjem skladišta proizvoda, pakiranjem, otpremom? Korisnici vas zovu kad im roba kasni? Ili jednostavno želite više vremena kako bi se posvetili onom što volite ili onom u čemu ste najbolji? MBE preuzima kompletnu mikrologistiku i brine o svim aspektima vašeg robnog poslovanja. Posvetite se prodaji i marketingu, a ostavite brigu o dosadnim stvarima nama! MBE može skladištiti vaše proizvode, izdavati ih, pakirati i slati korisnicima, po vašem nalogu, primati povrate (znamo da ih ne volite) te voditi kompletne robne i skladišne evidencije. No, najljepše od svega je što možemo odgovarati na sva pitanja pitanja vaših korisnika vezana za dostavu, a naš kontakt možete staviti i na Vašu web stranicu, kako bi vas potpuno rasteretili.

Trebate hitno kutiju rezervnih dijelova iz Francuske? MBE to rješava za vas, dovoljan je samo jedan poziv ili mail na dostava@mbe.hr i pošiljka će krenuti prema vama.

Želite uvesti paletu robe iz Turske? MBE će organizirati prijevoz i rješiti dokumentaciju, te organizirati uvozno carinjenje.

Želite zaprimiti pošiljke van Vašeg radnog vremena? MBE centar je pravo mjesto za to. Pošiljke možete preuzeti sljedeći radni dan, možemo vam dostaviti pošiljke u ured ili ih preusmjeriti po vašoj želji.

Trebate uslugu dropshippinga? MBE može preuzeti pošiljku vašeg dobavljača, prepakirati je, opremiti vašim oznakama, uputama ili promo materijalom te je poslati vašem kupcu. Vaš kupac ne mora nikad saznati kako roba nikad fizički nije bila kod vas niti tko je vaš dobavljač. Dropshipping je usluga u kojoj prodavatelj ne drži robu na skladištu, već se po prijemu narudžbe kupca, roba naručuje od dobavljača i isporučuje direktno kupcu.

Our customer support will help you to pack and ship

Potpunu brigu o Vašem paketu preuzimamo mi

MBE Adriatic niti partneri u sklopu MBE Franšize nisu pružatelji poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (NN 144/2012, 153/2013, 78/2015), već konsolidiraju pošiljke u cilju predaje istih davateljima poštanskih i kurirskih usluga.

Opći uvjeti poslovanja za slanje pošiljke
Pravila poslovanja:  Tekst ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuje se u radu trgovačkog društva MBE Adriatic d.o.o., Zagreb, Puževa 11, OIB: 64386903048, kao i svih drugih trgovačkih društava koji na području Republike Hrvatske pružaju usluge franšize MAIL BOXES ETC. temeljem sklopljenog ugovora s MBE Adriatic d.o.o. Nadalje u tekstu se sva navedena trgovačka društva zajedno nazivaju MBE.  MBE napominje da se ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve pošiljatelje koji koriste uslugu slanja pošiljke, i to kako na one pošiljatelje koji ispune Obrazac za slanje pošiljke, tako i na sve one pošiljatelje koji koriste uslugu slanja pošiljke, a koji pritom ne ispune predviđeni Obrazac za slanje pošiljke. Usluga slanja pošiljke može biti samostalna usluga ili pak može biti dio šireg spektra usluga koje MBE pruža pošiljatelju. Pošiljatelj ispunjavanjem Obrasca za slanje pošiljke i/ili izdavanjem pisane i/ili usmene upute i potrebnih podataka za slanje pošiljke daje suglasnost MBE za manipulaciju pošiljkama koje šalje na odredište unutar i izvan Republike Hrvatske.  MBE djeluje kao konsolidator pošiljki pošiljatelja, što može uključivati preuzimanje pošiljki, pakiranje, odabir kurira i/ili prijevoznika, te predaju pošiljki istome, ispunjavanje prijevoznice (i svih ostalih dokumenata potrebnih za urednu isporuku), komunikaciju vezano za statuse isporuke pošiljki, praćenje pouzeća i prosljeđivanje istog na račun pošiljatelja, prijem povrata, povrat dokumentacije ovjerene od strane primatelja. U okviru ispunjenja usluge specificirane u Obrascu za slanje pošiljki odnosno za ispunjene usluge slanja pošiljke MBE koristi usluge trećih strana registriranih sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15) i ostalim propisima koji se primjenjuju na prijevoz robe, paketnu distribuciju i poštanske usluge (dalje u tekstu: kuriri). Pošiljatelj u svakom trenutku, ima pravo uvida u status svake poslane pošiljke, što uključuje i sve informacije o kuririma kojima je MBE povjerio svaku pojedinu pošiljku. Takvu informaciju na zahtjev klijenta, MBE će dati u najkraćem roku, istim putem kojim je zahtjev prema njemu i stigao od pošiljatelja.  Pošiljatelj ima pravo naložiti MBE izbor određenog kurira za jednu ili sve pošiljke ili ograničiti suradnju s nekim od kurira, bez navođenja posebnog razloga. Ako pošiljatelj nije posebno specificirao navedeno, smatra se da je ovlastio MBE da pronađe najbolji način za izvršenje naloga. Pošiljatelju se izričito daje na znanje da MBE ne obavlja kurirske usluge, nego za uslugu isporuke i dostave pošiljke koristi usluge kurira. Isto je naročito važno u slučaju da dođe do bilo kojeg problema i/ili poteškoće u vezi sa isporukom same pošiljke, u kojoj situaciji je pošiljatelj dužan  slijediti pravila općih uvjeta kurirskih službi, kao i kontaktirati kurire radi iznošenja reklamacije, odnosno otklanjanja problema i/ili poteškoća.  Slijedom navedenoga, niže u tekstu sadržani su podaci iz kojih su razvidni opći uvjeti pojedinih kurirskih službi, i to:  GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. www.gls-group.eu/HR/hr/odredbe-uvjeti OVERSEAS TRADE CO. LTD. d.o.o. www.overseas.hr/Media/Default/images/OP%C4%86I__UVJETI__POSLOVANJA%202020.pdf HP-Hrvatska pošta d.d. www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalnih_usluga_2017_01_01.pdf In Time d.o.o. (FedEx Express) www.in-time.hr/wp-content/uploads/2018/06/Politika-sustava-upravljanja-osobnim-podacima.pdf UPS Hrvatska www.upscontentcentre.com/file/croatia/HRtermsandconditions.pdf Insako logistika d.o.o. (Login) www.log-in.hr/opci-uvjeti DHL International d.o.o. www.mydhl.express.dhl/hr/hr/legal/terms-and-conditions.html   Pošiljatelj razumije da MBE posluje na način da sve usluge pruža usluge po principu ''best effort'', što znači da će MBE, u okviru svoje nadležnosti, i sukladno prethodno navedenim izuzecima, poduzeti sve poduzeti sve mjere kako bi pošiljatelju osigurao ispunjenje njegovog zahtjeva u potpunosti i na vrijeme.    Ograničenje i/ili isključenje odgovornosti:  MBE nije pružatelj poštanskih usluga sukladno Zakonu o poštanskim uslugama (NN 144/2012, 153/2013, 78/2015, 110/2019), već posrednik koji konsolidira pošiljke u cilju predaje pošiljki kuririma, koji dalje izvršavaju dostavu pošiljki na zadanu adresu.  U nadležnosti MBE je da brine o zaprimanju pošiljaka od strane pošiljatelja, te da iste pošiljke, u skladu sa podacima koje je pošiljatelj učinio dostupnima ispunom Obrasca za slanje pošiljke odnosno navođenjem istih zaposleniku MBE, dalje razvrstava odnosno predaje predviđenom izvršitelju kurirskih i poštanskih usluga. MBE, kao posrednik u slanju pošiljaka, isključuje odgovornost za štetu koja na bilo koji način može nastati, ili je na bilo koji način vezana za greške ili propuste u postupku dostave izvršitelja kurirskih odnosno poštanskih usluga.  MBE, kao posrednik u slanju pošiljaka, isključuje odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu pošiljatelja, nastalu na pošiljci nakon predaje pošiljke kurirskoj službi koja je istu kao izvršitelj preuzela radi dostave na zadanu adresu.  U slučaju gubitka, odnosno oštećenja pošiljke, ili bilo kakve druge štete nastale pošiljatelju, a u vezi propustom kurirske službe koja je pošiljku preuzela, pošiljatelj je dužan obratiti se kurirskoj službi koja je pošiljku preuzela od MBE radi dostave na zadanu adresu.    Pravila o zaštiti privatnosti:  U kontekstu stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR) pošiljatelj se ima smatrati ispitanikom, dok se MBE ima smatrati, u odnosu na osobne podatke koje obrađuje u ime i za račun, te po nalogu pošiljatelja, voditeljem obrade tih istih osobnih podataka. U svrhu izvršavanja dogovorenih usluga, voditelj obrade će povremeno obavljati sljedeće radnje obrade osobnih podataka, i to:  • uvid u osobne podatke,  • preuzimanje i pohrana osobnih podataka,  • uporaba osobnih podataka,  • otkrivanje prijenosom  • brisanje osobnih podataka.    Voditelj obrade ustupa svojim ugovornim partnerima - kuririma osobne podatke navedene u obrascu za slanje pošiljke odnosno osobne podatke koje je pošiljatelj kao potrebne za slanje pošiljke naveo zaposleniku MBE, a sve kako bi se izvršila dogovorena usluga između pošiljatelja i MBE, a s kojim postupanjem je pošiljatelj suglasan. Ugovorni partner smije vršiti obradu podataka samo u svrhu isporuke dogovorene usluge. Svi detalji vezano na obradu osobnih podataka dostupni su na web stranici: https://www.mbe.hr/privacy-policy  Primjena:  Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od dana 26.05.2021.g. MBE zadržavao pravo naknadne izmjene Općih uvjeta. Opći uvjeti primjenjivati će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene verzije Općih uvjeta, ako Naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti MBE pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju dostave izjave o neprihvaćanju izmijenjenih Općih uvjeta na postojeći ugovorni odnos, MBE ima pravo otkazati postojeći ugovorni odnos dostavom obavijesti Naručitelju.